Dzisiejszy dzień to :
Szukaj :
Strona głównakopiuj tekstnawigatordrukuj tekstwyślij linkadministracja
RCKiK :: Wrocław
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Godziny pracy
Oddziały terenowe
Ekipy wyjazdowe
Klienci zewnętrzni
Organy Centrum
Władze
Kompetencje
Działalność
Ogłoszenia i przetargi
Archiwum przetargów
Prawo
Statut
Regulamin
Rozporządzenia
Ustawa o publicznej służbie krwi
Podstawy prawne działania
Ustawy
Dyrektywy
Finanse
Majątek
Bilans
Sprawozdania Finansowe
Menu użytkowe
Redaktorzy BIP-u
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
O Biuletynie
   
   
Archiwum przetargów
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 125.000 EURO na:
 
„Świadczenie zadań transportowych  (transport samochodowy, transport ręczny)
przez Wykonawcę na rzecz RCKIK-Wrocław” - nr sprawy 3/P/2010

Załączniki:

  •  Ogłoszenie nr sprawy 03/P/2010
  •  SIWZ 

 


 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 125 000 EURO NA:
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dla RCKiK we Wrocławiu w okresie 6 miesięcy:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w okresie 6 miesięcy.

Zadanie 2: Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów w okresie 6 miesięcy.”

Załączniki:

  •  Ogłoszenie nr sprawy 02/P/1-2/2010
  •  SIWZ 1/2
     SIWZ 2/2

 


 

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 125 000 EURO na: 

 

ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie  z wolnej ręki

poniżej 133 tys. EURO na:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków dla RCKiK we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 - nr sprawy 42/P/2009

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 42/P/2009

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 42/P/2009

 

 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 125 000 EURO na: 

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy

Zadanie 1: Dostawa pojemników: potrójne góra-dół RW 450/ 2x400 do 450 w ilości 235 000 sztuk;

Zadanie 2: Dostawa pojemników:  puste a 150 ml w ilości 8000 sztuk,  puste a 300 ml w ilości 3000 sztuk;  puste płytkowe a 1000 ml w ilości 1200 sztuk;

Zadanie 3: Dostawa pojemników: potrójne puste 450 ml/2 x 300 ml w ilości 7500 sztuk;

Zadanie 4: Dostawa pojemników: pojedyncze CPDA-1 w ilości 1400 sztuk.”

nr sprawy 43/P/1-4/2009

 ogłoszenie

 SIWZ

 pytania i odpowiedzi 10-02-2010

  

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na: 

 Dostawę  filtrów antyleukocytarnych – laboratoryjnych do usuwania leukocytów

z Koncentratu Krwinek Czerwonych - nr sprawy 41/P/2009

 ogłoszenie o zamówieniu - nr sprawy 41/P/2009

 SIWZ wraz z załącznikami - nr sprawy 41/P/2009

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- nr sprawy 41/P/2009

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 41/P/2009

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 41/P/2009

 

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na: 

,,Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków dla RCKiK we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9” - nr sprawy 40/P/2009

 

 ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ wraz  załącznikami

 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na: 

Dostawa talonów - bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych

dla pracowników RCKIK we Wrocławiu” - nr sprawy 39/P/2009

 ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ wraz  załącznikami

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy 39/P/2009

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 39/P/2009

 

   ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

,,Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków dla RCKiK we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9” - nr sprawy 38/P/2009

 ogłoszenie o zamówieniu

 

                                                                              SIWZ wraz z załącznikami

 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - nr sprawy 38/P/2009

 

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

„Dostawę biletów komunikacji miejskiej dla RCKiK we Wrocławiu”:

Zadanie nr 1: Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu dla RCKiK we Wrocławiu - normalnych w ilości 55 000 szt.; ulgowych w ilości 18 000 szt.Zadanie nr 2: Dostawa biletów komunikacji miejskiej w Legnicy dla oddziału terenowego RCKiK w Legnicy – normalnych w ilości  3 600 szt.; ulgowych w ilości 2 700 szt.; Zadanie nr 3: Dostawa biletów komunikacji miejskiej w Lubinie dla oddziału terenowego RCKiK w Lubinie – normalnych w ilości 1 500 szt.; ulgowych w ilości 1 000 szt. -

nr sprawy 37/P/1-3/2009

ogloszenie

SIWZ

wybór najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyniku

unieważnienie zadania 2 i 3

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

,,Dostawę testów immunoenzymatycznych (ELISA) w ilości 80.000 oznaczeń do przeglądowej diagnostyki kiły (Treponema pallidum) dla RCKiK we Wrocławiu’’ - nr sprawy 36/P/2009

 ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ wraz z załącznikami

 SIWZ wraz z załącznikami w WORDZIE

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie oudzieleniu zamówienia

  

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

 

Dzierżawa w okresie 3 lat cytometru przepływowego wraz z dostawą odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń leukocytów  resztkowych w ubogoleukocytarnych składnikach krwi , oraz jednoczesnego oznaczania resztkowych leukocytów, erytrocytów i płytek krwi w świeżym osoczu”

ogloszenie

SIWZ

pytanie i odpowiedź 15-10-2009

wybór najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyniku

 

 

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

„Remont dachu budynku Pawilonu Laboratoryjnego- wykonanie nowej nawierzchni dachu budynku w technologii pap termozgrzewalnych o powierzchni 658,10 m2 wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi oraz wykonanie i montaż nowych konstrukcji wsporczych pod klimatyzatory.” nr spawy 34/P/2009

ogłoszenie

SIWZ

przedmiar robót

specyfikacje techniczne

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 

userfiles/K-1.pdf K-2 K-3 K-4 K-5

opis techniczny

spis

inne

pytanie i odpowiedź

pytanie i dopowiedź z dn 22-10-2009 i zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia

zmiana SIWZ

wybór nakorzystniejszej oferty

wynik przetargu

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 133 000 EURO na: 

 "Dostawa zestawów jednorazowego użytku do izolacji krwinek płytkowych z kożuszka leukocytarno-płytkowego i przygotowanie ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz dzierżawa niezbędnych urządzeń do obsługi w/w zestawów” - nr sprawy 32/P/2009

 ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ wraz z załącznikami

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

„Dostawa artykułów biurowych  i higienicznych dla RCKiK we Wrocławiu:

Zadanie 1: Dostawa papieru komputerowego oraz papieru do kserokopiarek;  Zadanie 2: Dostawa asortymentu biurowego,

Zadanie 3: Dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych”

nr sprawy 33/P/1-3/2009

 ogłoszenie

siwz z załącznikami

 formularz_zadanie 2

pytanie i odpowiedź

pytania i odpowiedż 30-09-2009

wybór najkorzystniejszej oferty zadanie 1 i 2

wybór najkorzystniejszej oferty zadanie 3

ogłoszenie o wyniku

  

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

,,Dostawa wskaźników napromieniowania krwi w ilości 10 000 szt w okresie 12 miesięcy wraz z jednorazową walidacją kasetą dozymetryczną"

 

                                                  nr sprawy 31/P/2009

                                                     ogłoszenie

                                                         SIWZ

                                                                            wybór nakorzystniejszej oferty

                                                                                zp 12 zp21 wynik przetargu

 

  

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

 

 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

 ogłoszenie

siwz z załącznikami

pytania i odpowiedzi

wybór najkorzystniejszej oferty

wynik przetargu

 

ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie  z wolnej ręki

poniżej 133 tys. EURO na:

 Dostawa w okresie 5 miesięcy 750 zestawów jednorazowego użytku do przygotowania ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych z kożuszków leukocytarno-płytkowych – nr sprawy 27/P/2009

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 27/P/2009

  

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

"Dostawa wiader jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu  przez  okres 12 miesięcy" - nr sprawy 28/P/2009

 ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ wraz z załącznikami

wybór najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 28/P/2009

  

ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie  z wolnej ręki

poniżej 133 tys. EURO na:

„Dostawa testów do serodiagnostyki znaczników wirusów przenoszonych przez krew (HCVAb, HBsAg, HIVAb) oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań ”

nr sprawy 26/P/2009

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 26/P/2009

 

 

poniżej 133 tys. EURO na:

Dzierżawa 2 szt automatycznych separatorów T-ACE II produkcji TERUMO wraz z osprzętem oraz utrzymanie w stałej sprawności techniczno-ekploatacyjnej 8 stanowisk do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi pełnej w okresie 36 miesięcy

nr sprawy 23/P/2009 

 

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

,,Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla RCKiK we Wrocławiu”

nr sprawy 22/P/2009

ogłoszenie

siwz z załącznikami

  formularz

wybór najkorzystniejszej oferty

wynik postepowania

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

,,Dostawa, montaż i uruchomienie komory chłodniczej w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym Kamienicy RCKiK we Wrocławiu”

nr sprawy 21/P/2009

ogloszenie

siwz z załącznikami

załącznik nr 5

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ, przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 09-06-2009

pytanie i odpowiedź 10-06-2009

wybór najkorzystniejszej oferty

wynik postepowania

 

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 133 000 EURO na:

Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, tj.:

Zadanie 1: Odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi z układu ABO
 
Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenu D z układu Rh
 
Zadanie 3: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh, innych niż antygen D
 
Zadanie 4: Papaina – odczynnik do badań serologicznych, standaryzowany
 

Zadanie 5: Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania fenotypów z innych układów niż układ ABO, Rh" - nr sprawy 25/P/1-5/2009

 ogłoszenie o zamówieniu 

 SIWZ wraz z załącznikami

 formularze ofertowe - załączniki 4.1. - 4.5. w WORDZIE

 zestawienie cenowo-asortymentowe - zał. nr 7.1.-7.5. w WORDZIE

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy 25/P/1-5/2009 - zadanie 1,2,3,4,5

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr sprawy 25/P/1-5/2009

 

 

 ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego poniżej 133 tys. EURO na

Dostawa materiałów opatrunkowych, rękawic diagnostycznych i ochraniaczy na obuwie w okresie 12 miesięcy: Zadanie 1: Dostawa materiałów opatrunkowych; Zadanie 2: Dostawa opatrunków przylepnych; Zadanie 3: Dostawa rękawic diagnostycznych pudrowych i bezpudrowych; Zadanie 4: Dostawa ochraniaczy na obuwie z włókniny

nr sprawy 14/P/1-4/2009

 
 
Autor: Iwona Mrowiec-Pawlik
Odsłon: 6495 Stan : aktualny
Data dodania: 2005-03-08 09:30:00
Ważne od: 2005-03-08 09:30:00
Ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 10:09:00
 
 
strony internetowe
 
 
Copyright © 2018 BIP RCKiK :: Wszelkie prawa zastrzeżone